Uncategorized

Колко цветен може да бъде животът

Текст може да е откъс или пълен, цялостен текст; това е език, реч в писмен вид. Обикновено под текст се подразбира писмен текст. Също така за в рамките на текста се говори за текстови дискурс[1]

Гаятри Спивак казва за текста и критическата, и преподавателската практика върху него, обяснявайки Жак Дерида и неговата книга За граматологията (на която е преводач на английски):„Макар че ние обикновено казваме, че текстът е автономен и самодостатъчен, не би имало оправдаване за нашите дейности (на анализиращо или интерпретиращо четене на текста), ако не чувствахме, че текстът се е нуждаел от своята интерпретация.“[2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish